Уважаеми клиенти,
Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на фирма Ево Слим ООД.


Процедура за пазаруване
Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин evo-slimcom ние се свързваме с Вас по телефон или e-mail за потвърждаване на поръчката.
При оформянето на покупката от клиента се изисква:

  • Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт. 
  •    В телефонният разговор (или по e-mail) Клиента потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

Цена и плащане
Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка. Общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на разходите по доставката и след изрично потвърждение за същата от страна на клиента. Магазин evo-slim.com не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Доставка на продуктите
Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Тарифи за доставка и настоящите Общи условия. повече за доставката можете да научите от съответния раздел.

Гаранция
Магазин www.evo-slim.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба. Повече за гаренционните условия можете да научите от съответния раздел.

Права и задължения на страните
Магазин www.evo-slim.com се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.
Магазин www.evo-slim.com се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа.
Магазин www.evo-slim.com не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.
Магазин www.evo-slim.com не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
Магазин www.evo-slim.com не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин www.evo-slim.com.
Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
1. Възстановяване на заплатената сума;
2. Заменяне на стоката с нова;
3. Отбив от цената;
При предявяване рекламация, представител на магазин www.evo-slim.com може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин evo-slim.jimdo.com.
Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.
Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното.
Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин evo-slim.jimdo.com.

Снимки, илюстрации и описание на продукт
Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики на конкретния продукт.

Правно регулиране
За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин www.evo-slim.com и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Резултатите от употребата на Акай Бери и останалите продукти са индивидуални за различните потребители и зависят от техните физически показатели и навици.